BørneOperaTruppen

BørneOperaTruppen


Tag med naturens ånd på en rejse rundt i verden, hvor hun skal ud og undersøge, hvordan det går hos dyrene. Mød Blåhvalen og Flagermusen, som hver især drømmer om, at være præcis det modsatte af, hvad de er. Naturens ånd formidler deres historier til hinanden, og derved ser de sig selv i et nyt lys. De ser nu gennem den andens øjne – egne evner og egen skønhed og bliver opmærksomme på det skønne i mangfoldigheden og vigtigheden i, at være den man er.

BørneOperaTruppen blev stiftet i 2019 og består af de tre musikere Eva Østergaard, Susanne Skov og Povl Balslev samt sopranen Lise Bech Bendix. Vi turnerer rundt med forestillingen "Det største og det mindste", der med iørefaldende musik og relaterbare emner kommer helt ud til publikum.